ประจำวันที่   19  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


8.30 น.   รับมอบเงินจากสภาผู้แทนราษฎรมอบเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และวาตภัย ด้วยความ ห่วงใยจากท่านประธานรัฐสภา (นายชวน หลีกภัย)  ศาลากลางจังหวัดตราด  ปภ.  
09.00 น.   ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการฯ ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายสมบูรณ์ ศิริเวช)  กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน ที่ 533 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด  สนจ.  
         
         
         
         
         
         
         


09.30 น.   ประธานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผวจ.มอบ) การแต่งกาย เครื่องแบบ พอ.สว.  วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแฟบ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่  สสจ./ปค.  
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2562 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดตราด  สนง.ธศจ.  
         
         
         
         
         
         
         


14.00 น.   - ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 (ผวจ.มอบ)  - ห้องประชุมตราดสีทอง  สนง. พัฒนาฝีมือแรงงานฯ  
         
         
         
         
         
         
         
         


10.00 น.   ประธานเปิดซองประมูลรังนกนางแอ่น  ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตราด  อบจ.  
         
         
         
         
         
         
         
         


09.30 น.   ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผวจ.มอบ) การแต่งกาย เครื่องแบบ พอ.สว.  วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแฟบ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่  สสจ./ปค.  
         
         
         
         
         
         
         
         


09.00 น.   ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการฯ ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายสมบูรณ์ ศิริเวช)  กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน ที่ 533 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด  สนจ.