ประจำวันที่   16  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


    -      
         
         
         
         
         
         
         
         


08.30 น.   ประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร รู้กฎหมาย ใช้ที่ราช (พัสดุ) ลดผิดพลาด โดย คบจ. จังหวัดตราดรุ่นที่ 1 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมตราดซืตี้ฮอลล์ โรงแรมตราดซิตี้  สสส  
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2562 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมตราดสีทอง  กศน.  
14.00 น.   ประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมง แห่งชาติ ประจำปี 2562 (ผวจ.มอบ) การแต่งกาย ชุดสุภาพหรือเครื่องแบบตามต้นสังกัด  บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองกก หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนง.ประมงฯ  
         
         
         
         
         
         


07.30 น.   เข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ "ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน"  ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  กระทรวงมหาดไทย  
         
         
         
         
         
         
         
         


09.30 น.   ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2562 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมตราดสีทอง  กศน.  
         
         
         
         
         
         
         
         


    ปฏิบัติราชการปกติ      
         
         
         
         
         
         
         
         


08.30 น.   เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิเคาะห์ ศักยภาพและข้อเสนอในการพัฒนากลุ่จังหวัด ภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2562  โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (สนจ.)