เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธ์นาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ข่าวประกาศจัดชื้อจัดจ้างอำเภอเขาสมิง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณที่ว่าการอำเภอเขาสมิง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโบราณสถานวัดแสนตุ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 เรื่อง ประกวดประมูลเช่าทรัพย์สิน อำเภอเขาสมิง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมสะพานคอนกรีต อำเภอเขาสมิง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งตกจีน อำเภอเขาสมิง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรูดาว อำเภอเขาสมิง