เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธ์นาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

- การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2562

- การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2562

- การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2562

- การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2562

- การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2562

- การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2562

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 18/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 17/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 16/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 15/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 14/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 13/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 12/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2561

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2561-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 17/2560

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 16/2560

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 15/2560

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 14/2560

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 13/2560

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 12/2560

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2560

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2560

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2560

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2560

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2560

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2560

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2560

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2560

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2560

- การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2560

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2560-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 20/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 19/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 18/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 17/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 16/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 15/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 14/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 13/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 12/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2559

-การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2559