เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

วัดโยธานิมิต

วัด โยธานิมิตร (วัดโบสถ์) อำเภอเมือง เป็นวัดสำคัญและวัดหลวงเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตราด สร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาทรงรวบรวมไพร่พลที่เมือง ตราด เพื่อกอบกู้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา แต่มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งเจ้าพระยาบดินทร์เดชาเป็นแม่ทัพ มาตั้งมั่นเตรียมรับศึกญวน นิยมเรียกกันว่า วัดโบสถ์ เพราะมีพระอุโบสถสวยงามจนเป็นที่เล่าลือ เคยเป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยามาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 สิ่งสำคัญภายในวัดคือ วิหารโยธานิมิตร หรือ พระอุโบสถเก่าที่มีจิตรกรรมเล่าเรื่อง พระเวสสันดรชาดก ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุ เช่น รอยพระพุทธบาท ตู้ลายรดน้ำ นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์ สวนไทร และอุทยานการศึกษา วัด โยธานิมิตรแห่งนี้ไม่มีหลักฐานการสร้างที่แน่นอน คาดว่าอาจมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หลักฐานดังกล่าวคือ พระอุโบสถหลังเก่าที่ปัจจะบันเป็นวิหารโยธานิมิตนั้นมีลักษณะการก่อสร้าง เป็นศิลปอยุธยา ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ครั้งนั้นเมื่อ พ.ศ. 2309 พระเจ้าตากสินได้แหวกวงล้อมพม่ามาทางหัวเมืองตะวันออก เข้าตีจันทบุรีแล้วมารวบรวมไพร่พลทางเมืองตราด กลับไปกู้ชาติบ้านเมืองจนสำเร็จ ซึ่งท่านเคยมาตั้งทัพอยู่ที่วัดโยธานิมิตรแห่งนี้ด้วย

ครั้น ถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ไทยทำสงครามกับญวณก็ได้เข้ามาครอบครองเขมรซึ่งเป็นประเทศราชของไทย เจ้าพระยาพระคลังที่คุมทัพเรือมาทำศึกขับไล่ญวน ก็เคยมาพำนักขัดตาทัพอยู่ที่แห่งนี้ราว 3-6 ปี จึงได้ใช้กำลังพลพร้อมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นนามว่า วัดโยธานิมิตร นัยว่าอาจเป็นการบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ร่วมกันรำลึกถึงการที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันออก ทัพจับศึกครั้งนั้น ปัจจุบัน วัดโยธานิมิตยังหลงเหลือเสนาสนะสำคัญอยู่คือ วิหารโยธานิมิตร หรือพระอุโบสถหลังเก่าภายในเป็นที่เก็บโบราณวัตถุเช่น หนังสือไบลาน คัมภีร์ต่างๆ และรอยพระพุทธบาทจำลอง นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าคือ ภาพจิตรกรรมเรื่องเวสสันดรชาดกที่ควรค่าต่อการอนุรักษณ์ไว้เป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันวิหารแห่งนี้อยู่ระหว่างการบูรณะซ่อมแซมโดยกรมศิลปากร ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ทำพิธีสงฆ์

อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน

ภายในวัดโยธานิมิตรแห่งนี้ ยังมีอนุสาวรีย์ที่เป็นรูปปั้นพระเจ้าตากทรงม้า มือขวาชูดาบดูน่าเกรงขามเป็นอย่างยิ่ง นอกจากส่วนที่เป็น "อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน" แล้วบริเวณใกล้ๆ กันก็จะมี ศาลพระเจ้าตากอีกด้วย ซึ่งมีความพิเศษตรงที่ ศาลพระเจ้าตากแห่งนี้ทำขึ้นมาเป็นเรือที่อยู่กลางน้ำ ดูแล้วสวยงามเป็นอย่างมาก

ขอบคุณรูปจาก http://www.thaimaptravel.com