เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

จวนเรสิดังกัมปอร์ต

จวนเรสิดังกัมปอร์ต ( Residence Kampot) ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยาลดชั้น เคยใช้เป็นที่พำนักนักของข้าหลวงฝรั่งเศส เรียกตำแหน่งนี้ว่าเรสิดัง (Resident) ผู้ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ปกครองจังหวัดตราด ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและพลเรือน ในระหว่างปี พ.ศ. 2453-2464 ต่อมาใช้เป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดอยู่ระยะหนึ่ง (ในระหว่างปี พ.ศ. 2450-2471) ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม แต่ยังคงรูปแบบประติมากรรมเดิมไว้


เรสิดังส์กัมปอร์ต หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า จวนเรสิดังส์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตราด ไปตามถนนหลักเมือง ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลตราด ในอดีตเรสิดังส์กัมปอร์ตเคยเป็นที่ทำการของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศส ในสมัยที่ตราดถูกยึดครองโดยฝรั่งเศส ดูจากลักษณะสถาปัตยกรรมเรสิดังส์มิได้โดดเด่นเป็นพิเศษแต่อย่างใด แต่สาเหตุที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนใจชาวเมืองตราดว่าดินแดนแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยถูกครอบครองโดยฝรั่งเศส สมัยที่มีการแผ่ขยายล่าอาณานิคม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ในวันและเวลาราชการ