ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ปฏิทินกิจกรรม

แบบสำรวจออนไลน์

ในการเข้ามาใช้ข้อมูลผ่าน เว็บไซต์จังหวัดตราด ท่านมีความพึงพอใจในระดับใด

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • Image

  วิสาหกิจชุมชนกะปิบ้านสลักเพชรหมู่ 2

  ชื่อ :     วิสาหกิจชุมชนกะปิบ้านสลักเพชรหมู่ 2
  ที่ตั้ง :     53/2 หมู่ 2  ตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด
  เบอร์โทร :     08 1982 6183
  ผลิตภัณฑ์ :     กะปิ

   

 • Image

  วิสาหกิจชุมชนสืบสานตำนานงอบ

  ชื่อ :     วิสาหกิจชุมชนสืบสานตำนานงอบ
  ที่ตั้ง :     37/9 หมู่ 2  ตำบลน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
  เบอร์โทร :     08 5145 2903
  ผลิตภัณฑ์ :     งอบใบจาก

   

 • Image

  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านเนินดินแดง

  ชื่อ :     วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านเนินดินแดง
  ที่ตั้ง :     41 หมู่ 3  ตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
  เบอร์โทร :     08 4567 2048
  ผลิตภัณฑ์ :     เครื่องจักสานจากคลุ้ม

   

 • Image

  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนผลไม้อำไพ

  ชื่อ :     วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนผลไม้อำไพ
  ที่ตั้ง :     205 หมู่ 8  ตำบลทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
  เบอร์โทร :     08 1656 3841
  ผลิตภัณฑ์ :     ผลไม้แปรรูป

   

 • Image

  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยฯ

  ชื่อ :     วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยบ้านวังตัก
  ที่ตั้ง :     69 หมู่ 9  ตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด
  เบอร์โทร :     08 9550 6808
  ผลิตภัณฑ์ :     แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

   

 • Image

  วิสาหกิจชุมชนกุ้งแห้งป้าแจ๋ว

  ชื่อ :     วิสาหกิจชุมชนกุ้งแห้งป้าแจ๋ว
  ที่ตั้ง :     42/5 หมู่ 3  ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมือง  จังหวัดตราด
  เบอร์โทร :     08 7140 1049
  ผลิตภัณฑ์ :     กุ้งแห้ง, อาหารทะเลแปรรูป