ศูนย์ข้อมูลกลาง ม.ท. และจังหวัด
  ผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัดโครงการ จ.ตราด
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
  knowlage management (KM)
  แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน จังหวัดตราด
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน IT
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
  Cockpit   Management
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด
  ศูนย์ข้อมูลกลางด้านวัฒนธรรม จ.ตราด
  ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556

 
 
รูปแบนเนอร์ธนบัตร
 
 
 
 
 

Visitor Number

3733563373356337335633733563373356337335633733563

Thai   Engผู้ว่าฯตราด นำส่วนราชการดูแลด้านเศรษฐกิจลงสำรวจราคาสินค้าตลาดสดเทศบาล เผย ราคาสินค้าในจังหวัดตราดยังเป็นปกติ
(31 ส.ค. 54) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมคณะประกอบด้วยส่วนราชการที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ อาทิ พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด รวมถึงเทศบาลเมืองตราด เดินทางลงพื้นที่ตลาดซอยตลาดไร้รั้ง ตลาดเทศบาลเมืองตราด ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการพร้อมทั้งสำรวจราคาสินค้า รวมถึงรับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค
Update news:
31สิงหาคม 2554 > อ่านรายละเอียด

ปภ.ตราด ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง 84 พรรษา ที่บ้านทุ่งไก่ดัก ต.ท่ากุ่ม
(29 ส.ค. 54) ที่ศาลประชาคมหมู่บ้านทุ่งไก่ดัก หมู่ที่ 4 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จังหวัดตราดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ร่วมกับประชาชนบ้านทุ่งไก่ดัก และองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม ร่วมกันเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554
Update news:
29 สิงหาคม 2554 > อ่านรายละเอียด

คณะทำงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ลงพื้นที่ จ.ตราด ศึกษาข้อมูลเตรียมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมฯ
(29 ส.ค. 54) นายชวลิต นิ่มละออ ประธานคณะทำงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในกลุ่มจังหวัดชายแดน โดยมีนายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดตราดร่วมให้ข้อมูล
Update news:
29 สิงหาคม 2554 > อ่านรายละเอียด

สสจ.ตราด ร่วมกับ ร.พ.ตราดจัดโครงการรักในหลวง รักษ์ดวงตา รักษาด้วยเลเซอร์
(29 ส.ค. 54) นายนพดล ศรีสุข ปลัดจังหวัดตราด เปิดโครงการรักในหลวง รักษ์ดวงตา รักษาด้วยเลเซอร์ ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดร่วมกับโรงพยาบาลตราดร่วมกันจัดขึ้น ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลตราด โดยมีประชาชนหลายรายเข้ารับบริการจากโครงการดังกล่าว
Update news:
29 สิงหาคม 2554 > อ่านรายละเอียด

สถานกักขังกลางจ.ตราด เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทำบุญด้วยการชำระค่าปรับให้กับผู้ต้องขัง
(26 ส.ค. 54) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดจำนวน 2 ราย ที่ได้รับการชำระเงินค่าปรับแทนการกักขัง ซึ่งสถานกักขังกลางจังหวัดตราดได้พิจารณาคุณสมบัติผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ให้ได้รับการปล่อยตัวทั้ง 2 ราย
Update news:
26 สิงหาคม 2554 > อ่านรายละเอียด

ผู้ว่าฯ ตราด กำชับ กำนัน ผญบ. ปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พร้อมร่วมปกป้องสถาบันหลักของชาติ
(26 ส.ค. 54) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานมอบหนังสือสำคัญและประดับเครื่องหมายอินทรธนูให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 11 ราย
Update news:
26 สิงหาคม 2554 > อ่านรายละเอียด

ประกันสังคม จ.ตราด จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ 84 พรรษา มหาบารมี แรงงานไทยหัวใจภักดี 20 ปี ประกันสังคม
(25 ส.ค. 54) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ 84 พรรษา มหาบารมี แรงงานไทยหัวใจภักดี 20 ปีประกันสังคม ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และโรงพยาบาลตราด ร่วมกันจัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตที่โรงงานสมิงฟู๊ด อ.เขาสมิง
Update news:
25 สิงหาคม 2554 > อ่านรายละเอียด

จ.ตราดพัฒนาขีดความสามารถการทำงานของข้าราชการ รองรับการพัฒนาเมืองตราดสู่ Green City
25 ส.ค. 54 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชกาจังหวัดตราด เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการ ประจำปี 2554 ซึ่งจังหวัดตราดโดยกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดตราดดำเนินการจัดขึ้น มีข้าราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดตราดรวม 80 คนเข้าร่วมโครงการ
Update news:
25 สิงหาคม 2554 > อ่านรายละเอียด

จ.ตราดจัดกิจกรรมเยี่ยมและมอบของขวัญผู้ป่วย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
25 ส.ค. 54 ที่โรงพยาบาลตราด นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญประภา วงศ์วานรุ่งเรือง ประกันสังคมจังหวัดตราด และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบของขวัญให้กับประกันตน และผู้ใช้แรงงานที่เจ็บป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตราด
Update news:
25 สิงหาคม 2554 > อ่านรายละเอียด

จ.ตราดประกาศผลการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2554 ของ จ.ตราด
(19 ส.ค. 54) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2554
Update news:
19 สิงหาคม 2554 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146 | 147 148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483


 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด
โทร. (039) 511282 , (039) 512081  E-mail : trat@moi.go.th