ศูนย์ข้อมูลกลาง ม.ท. และจังหวัด
  ผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัดโครงการ จ.ตราด
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
  knowlage management (KM)
  แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน จังหวัดตราด
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน IT
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
  Cockpit   Management
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด
  ศูนย์ข้อมูลกลางด้านวัฒนธรรม จ.ตราด
  ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556

 
 
รูปแบนเนอร์ธนบัตร
 
 
 
 
 

Visitor Number

3226013322601332260133226013322601332260133226013

Thai   Eng


Welcome

....ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ จังหวัดตราด [www.Trat.go.th] ........ ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดตราด ::: "กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง  สนองคุณแผ่นดินเกิด เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนอย่างพอเพียง" ::: ........ เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น แจ้งเรื่องร้องทุกข์ หรือรับทราบข่าวสารต่างๆได้ผ่านทางเว็บบอร์ด... http://www.trat.go.th/board/index.php :::  

 
 
ค้นหาทั่วโลก ค้นหาในเวจังหวัดตราด

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมจัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ข้าราชการ และลูกจ้างจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดตราด ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม
Update news:
10 เมษายน 2557 > อ่านรายละเอียด

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดตราด ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศหาดทรายดำและป่าชายเลน
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีนายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศหาดทรายดำและป่าชายเลน อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
Update news:
10 เมษายน 2557 > อ่านรายละเอียด

ผู้ว่าฯตราด ชื่นชมเยาวชนหญิงตราด สามารถคว้าถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หลังทำคะแนนรวมสูงสุดจากการแข่งขันร่มบินเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
นายไชยรัตน์ สันติมิตร ประธานชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดตราด นำนักกีฬาเยาวชน ร่มบิน จำนวน 3 คน ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลทั้ง 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทาองแดง จากการแข่งขันกีฬาทางอากาศ ประเภทร่มบิน ในการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ศรีสะเกษเกมส์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 23 มีนาคม 2557 ที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะนางสาวอรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง นักกีฬาร่มบินเยาวชนหญิงของจังหวัดตราด ที่สามารถคว้าถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หลังจากทำคะแนนรวมสูงสุดจากการแข่งขันร่มบินเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2557 ที่จังหวัดสระบุรี เข้าพบนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ที่ห้องประชุมธารมะยม ศาลากลางจังหวัดตราด
Update news:
9 เมษายน 2557 > อ่านรายละเอียด

เทศบาลตำบลหาดเล็ก จ.ตราด กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์สีสันสู่อาเซียน ประจำปี 2557
นางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลหาดเล็ก ร่วมกับ ชุมชน สถานศึกษาในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์สีสันสู่อาเซียน ประจำปี 2557 ณ บริเว ชุมชนบ้านหาดเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2557
Update news:
8 เมษายน 2557 > อ่านรายละเอียด

ดูข่าวทั้งหมด >>>

   

กาะช้าง
เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งน้ำตก และหาดทรายแล้ว ยังได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
เกาะกูด
เกาะฟ้าใสทะเลสวย รวยธรรมชาติ หาดทรายสะอาด ดารดาษปะการัง เกาะกูด อำเภอเล็กๆ ของจังหวัด
ตราด
  รายละเอียดทั้งหมด >>> 
 

  การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ถนนและทางหลวง 
  สรุปผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความพร้อมของกลุ่มจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน 
  งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ กลุ่มงานอำนวยการ 
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้านอกเขตจังหวัด 
  ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดตราด 
  (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2558 -2561 
  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 
   - แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
   - แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย 
  แนวทางการให้ความช่วยเหลือตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
  การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน  
  ข่าวสารตรวจสอบภายใน 
  คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ 
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการดำเนินการการตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ 
  รายชื่อสวนแนะนำที่ผ่านมาตราฐาน GAP จังหวัดตราด  
  รายชื่อร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านมาตรฐาน "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ปีงบประมาณ 2554 
  สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 3  
  สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 4  
  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
  สรุปผลการประชุม คกก.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพประมงฯ 
  รายงานผลความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการฯ 
  การตรวจเยี่ยมอำเภอของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
  การตรวจเยี่ยมส่วนราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
  ศูนย์ปฏิบัติการป้องและแก้ไขปัญหาผลไม้ 
  คำแนะนำในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ(เอช1เอ็น1) 
  แผนบริหารความเสี่ยงเศรษฐกิจของจังหวัดตราด 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จังหวัดตราด 
  วาระ/รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน  
  ติดตามผลการประชุมคกก.ขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ  
  ติดตามผลการประชุม กบจ.ตร.  
  ติดตามผลการประชุม กรอ.ตร.  
  รายงานการประชุม คกก. ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
  กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงมหาดไทย 
  งานจากฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดตราด
    งานจากฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตราด
   ข่าวสำนักงานประกันสังคม จังหวัดตราด
   รายงานภาวะราคาสินค้าและมาตราการควบคุมราคาสินค้า จังหวัดตราด
   บรรยายสรุปจังหวัดตราด
  เว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
  โครงการสวนรุกขชาติ "ปอดแห่งใหม่ของจังหวัดตราด"
    ชุมชนพึ่งตนเอง...... บ้านห้วงน้ำขาว 
 
 

 


 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด
โทร. (039) 511282 , (039) 512081  E-mail : trat@moi.go.th