ศูนย์ข้อมูลกลาง ม.ท. และจังหวัด
  ผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัดโครงการ จ.ตราด
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
  knowlage management (KM)
  แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน จังหวัดตราด
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน IT
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
  Cockpit   Management
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด
  ศูนย์ข้อมูลกลางด้านวัฒนธรรม จ.ตราด
  ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556

 
 
รูปแบนเนอร์ธนบัตร
 
 
 
 
 

Visitor Number

3434132343413234341323434132343413234341323434132

Thai   Eng


Welcome

....ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ จังหวัดตราด [www.Trat.go.th] ........ ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดตราด ::: "กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง  สนองคุณแผ่นดินเกิด เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนอย่างพอเพียง" ::: ........ เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น แจ้งเรื่องร้องทุกข์ หรือรับทราบข่าวสารต่างๆได้ผ่านทางเว็บบอร์ด... http://www.trat.go.th/board/index.php :::  

 
 
ค้นหาทั่วโลก ค้นหาในเวจังหวัดตราด

จ.ตราดจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น กำชับ เตรียมความพร้อมท่องถิ่นไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นรุ่นที่ 3 ซี่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด ดำเนินการจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรม เขาสมิงพาราไดซ์รีสอร์ท อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดโดยมีสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตราดกว่า 50 คนเข้าร่วมโครงการรวม 4 วัน
Update news:
26 สิงหาคม 2557 > อ่านรายละเอียด

เหล่ากาชาดจังหวัดตราดร่วมสยามเม็คโคร สาขาตราด จัดโครงการ “ปันน้ำใจ ด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่”
นางยุคลฉัตร อิทธิวรกุล รองนายกเหล่ากาชาจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราด จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ตามโครงการ "ปันน้ำใจ ด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่” ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงานสยามแม็คโคร สาขาตราด และประชาชน บริเวณภายในห้างสรรพสินค้าแม็คโครสาขาตราด
Update news:
25 สิงหาคม 2557 > อ่านรายละเอียด

ชาวอำเภอคลองใหญ่ร่วมกันสร้างอาคารรวมใจคลองใหญ่ 100 ปี ร.พ.คลองใหญ่ ฉลองครบ 100 ปีการก่อตั้งอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด
นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดอาคารรวมใจคลองใหญ่ 100 ปี และอาคารแสงบูรพา โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีนายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ นายอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อดีตนายอำเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วย นายบุญเลิศ วรวงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองใหญ่ แพทย์หญิงโมไนยา พฤทธิภาพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ แพทย์ พยาบาลและลูกจ้าง โรงพยาบาลคลองใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคารรวมใจคลองใหญ่ 100 ปี พร้อมตัดริบบิ้นเปิดอาคารแสงบูรพา และร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ภายในอาคารรวมใจคลองใหญ่ 100 ปี
Update news:
25 สิงหาคม 2557 > อ่านรายละเอียด

ผู้ตรวจฯ มท. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย คสช. ที่ จ.ตราด ย้ำ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมคณะเดินทางติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ของจังหวัดตราด โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด
Update news:
25 สิงหาคม 2557 > อ่านรายละเอียด

ดูข่าวทั้งหมด >>>

   

กาะช้าง
เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งน้ำตก และหาดทรายแล้ว ยังได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
เกาะกูด
เกาะฟ้าใสทะเลสวย รวยธรรมชาติ หาดทรายสะอาด ดารดาษปะการัง เกาะกูด อำเภอเล็กๆ ของจังหวัด
ตราด
  รายละเอียดทั้งหมด >>> 
 

  ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" 
  แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560 
  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
  คุณสมบัติผู้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ 
  การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ถนนและทางหลวง 
  สรุปผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความพร้อมของกลุ่มจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน 
  งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ กลุ่มงานอำนวยการ 
  (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2558 -2561 
  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 
   - แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
   - แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย 
  แนวทางการให้ความช่วยเหลือตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
  การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน  
  ข่าวสารตรวจสอบภายใน 
  คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ 
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการดำเนินการการตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ 
  รายชื่อสวนแนะนำที่ผ่านมาตราฐาน GAP จังหวัดตราด  
  รายชื่อร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านมาตรฐาน "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ปีงบประมาณ 2554 
  สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 3  
  สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 4  
  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
  สรุปผลการประชุม คกก.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพประมงฯ 
  รายงานผลความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการฯ 
  การตรวจเยี่ยมอำเภอของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
  การตรวจเยี่ยมส่วนราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
  ศูนย์ปฏิบัติการป้องและแก้ไขปัญหาผลไม้ 
  คำแนะนำในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ(เอช1เอ็น1) 
  แผนบริหารความเสี่ยงเศรษฐกิจของจังหวัดตราด 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จังหวัดตราด 
  วาระ/รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน  
  ติดตามผลการประชุมคกก.ขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ  
  ติดตามผลการประชุม กบจ.ตร.  
  ติดตามผลการประชุม กรอ.ตร.  
  รายงานการประชุม คกก. ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
  กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงมหาดไทย 
  งานจากฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดตราด
    งานจากฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตราด
   ข่าวสำนักงานประกันสังคม จังหวัดตราด
   รายงานภาวะราคาสินค้าและมาตราการควบคุมราคาสินค้า จังหวัดตราด
   บรรยายสรุปจังหวัดตราด
  เว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
  โครงการสวนรุกขชาติ "ปอดแห่งใหม่ของจังหวัดตราด"
    ชุมชนพึ่งตนเอง...... บ้านห้วงน้ำขาว 
 
 

 


 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด
โทร. (039) 511282 , (039) 512081  E-mail : trat@moi.go.th