ข้อมูลพื้นฐาน
 
No. ชื่อข้อมูลพื้นฐาน(thai) ชื่อข้อมูลพื้นฐาน(eng) edit delete
1
 หน่วยงานบริการ
 serviceUnit edit delete
2
 สถานศึกษา
 eduUnit edit delete
3
 ศาสนสถาน
 religious edit delete
4
 สถานพยาบาล
 health edit delete
5
 ที่พัก
 accommodation edit delete
6
 สถานที่ท่องเที่ยว
 travel edit delete
7
 สถานบันเทิง
 entertainment edit delete
8
 สถานบันการเงิน
 finance edit delete
9
 การคมนาคม
 transport edit delete