ภาพพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 3