9,744

ผู้ติดเชื้อสะสม

+68

ผู้ป่วยรายใหม่

362

กำลังรักษา

+6

รักษาหาย

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดตราด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)