ข้อมูลตารางเรือโดยสาร

จากท่าเรืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง (ท่ากรมหลวงฯ) เรือโดยสาร โทร. 0-3953-8084
เกาะหวาย ออกจากท่ากรมหลวงฯ ออกจากเกาะหวาย ราคา
เดินทางทุกวัน 15.00 น. 08.00 น. ไป-กลับ 300 บาท
เกาะหมาก ออกจากท่ากรมหลวงฯ ออกจากเกาะหมาก ราคา
เดินทางทุกวัน 15.00 น. 08.00 น. ไป-กลับ 420 บาท
เกาะกูด ออกจากท่ากรมหลวงฯ ออกจากเกาะกูด ราคา
ไป-ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

กลับ-ศุกร์ เสาร์
09.00 น 09.00 น เที่ยวเดียว 350 ไปกลับ 700

 

จากท่าเทียบเรือแหลมงอบ  เรือโดยสาร บริษัท เกาะกูดซีทรานส์ จำกัด โทร. 0-3959-7674
ไป ออกจากแหลมงอบ ถึงเกาะหมาก ถึงเกาะกูด
วันศุกร์, วันเสาร์ 09.00 น. 10.30 น. 11.30 น.
กลับ ออกจากเกาะกูด ถึงเกาะหมาก ถึงแหลมงอบ
วันศุกร์, วันอาทิตย์ 12.30 น. 13.30 น. 15.00 น.

 

จากท่าเทียบเรือเกาะช้าง (ท่าบางเบ้า)
ไป ออกจากเกาะช้าง ถึงเกาะหมาก ถึงเกาะกูด
วันอังคาร, วันพฤหัส 12.00 น. 13.00 น. 14.00 น
กลับ ออกจากเกาะกูด ถึงเกาะหมาก ถึงเกาะช้าง
วันอังคาร, วันพฤหัส 09.00 น. 10.00 น. 10.00 น.
ค่าโดยสาร เกาะช้าง - เกาะหมาก / เกาะช้าง - เกาะกูด เที่ยวละ 300 บาท

 

Wooden Boat (Krom Luang Pier ) Tel. 0-3953-8084 - Go to Koh Wai, Koh Kood
Koh Wai Leave from pier Leave from Koh Wai Rate
Daily 15.00 hr. 08.00 hr. Round trip 300.-Bht.
Koh Mak Leave from pier Leave from Koh Mak Rate
Daily 15.00 hr. 08.00 hr. Round trip 420.-Bht.
Koh Kook Leave form pier Leave from Koh Kood Rate
Go Fri, Sat, Sun

Back Fri, Sat
09..00 hr. 09.00 hr. One way 350.-Bht.

Round trip 700 Bht.

 

Koh Kook Seatrans Co.,Ltd. Tel. 0-3959-7646
Go Leave from Laem Ngob Arrive Kho Mak Arrive Koh Kood
Fri, Sat 09.00 hr. 10.30 hr. 11.30 hr.
Back Leave from Koh Kood Arrive Kho Mak Arrive Laem Ngob
Fri, Son 12.30 hr. 13.30 hr. 15.00 hr.

 

From Koh Chang (Bang Bao Pier)
Go Leave from Laem Ngob Arrive Kho Mak Arrive Koh Kood
Fri, Sat 12.00 hr. 13.00 hr 14.00 hr.
Back Leave from Koh Kood Arrive Kho Mak Arrive Laem Ngob
Fri, Son 09.00 hr. 10.00 hr. 11.00 hr.
Rate Koh chag - Koh Mak / Koh Chang - Koh Kood 300.-

 

ไปเกาะช้าง
ท่าเรืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง (ท่ากรมหลวงฯ)
 

    เรือโดยสาร (เรือไม้) ไป 09.00-17.00 น. ทุกชั่วโมง

    โทร. 0-39538-084 กลับ 09.00-17.00 น. ทุกชั่วโมง

    ค่าบริการ ผู้โดยสาร ไป - กลับ 100 บาท

เรือเฟอร์รี่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ

  เกาะช้างเฟอร์รี่ ไป 06.30-19.15 น. ทุก 45 นาที

  โทร. 0-3952-8288-9 กลับ 06.30-19.15 น. ทุก 45 นาที

  ค่าบริการ รถยนต์ 4 ล้อ ไป-กลับ 150 บาท ฟรีคนขับรถ ผู้โดยสาร   ไป-กลับ คนละ 60 บาท

  รถยนต์ 6 ล้อ ไป-กลับ 500 บาท ฟรีคนขับรถ ผู้โดยสาร ไป-กลับ คนละ 60 บาท

  รถยนต์ 10 ล้อ ไป-กลับ 1,000 บาท ฟรีคนขับรถและผู้โดยสาร 1 ท่าน 

 

To Koh Chang
 Naval Battle Monument Pier (Krom Luang Pier)

               Wooden Boat Go 09.00-17.00 hr. every hour

               Tel. 0-39538-084 Back 09.00-20.00 hr. every hour

               Rate round trip passenger 100.-Bht.

 

 

 Center Point Pier

               Ferry Cente Point Go 06.00-19.00 hr. every hour 

               Tel. 0-39528-196 Back 06.00-20.00 hr. every hour

               Rate round trip 4 wheels Vehicle free of charge driver and passenger 60.-Bht./per.

               6 wheels 250.-Bht. Free driver and one passenger

              10 wheels 500.-Bht. Free driver and one passenger

 

 

 Ao Thammachat Pier

              KohChang Freey Go 06.30-19.15 hr. every hour

              Tel. 0-3952-8288-9 Back 06.30-19.15 hr. every hour

              Rate round trip 4 wheels Vehicle 150.-Bht. Free driver and 60.-Bht.for each one passenger

              6 wheels 500.-Bht Free driver and 60.-Bht.for each one passenger

             10 wheels 1,000.-Bht. Free driver and one passenger

 

 

 Ferry Koh Chang

            Ferry Koh Chang Tel. 0 3959 7143 Go 06.30-19.15 hr. every 45 minutes.

            0-3959-7434 Back 06.30-19.15 hr. every 45 minutes.

            Rate round trip 4 wheels Vehicle 150.-Bht. Free driver and 60.-Bht.for each one passinger

            6 wheels 500.-Bht Free driver and 60.-Bht.for each one passenger

           10 wheels 1,000.-Bht. Free driver and one passenger