สอบ กพ ภาค ก blog

(1/1)

mike555:
ดู ข้อมูล ข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ กพ จาก web นี้ได้นะครับ http://thaikp.blogspot.com/

siamcreative:
แนวข้อสอบ ก.พ. ครับ (เยอะมาก) พร้อมเฉลย โหลดได้เลยที่นี่

เเนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. (ป.ตรี) ระดับปฏิบัติการ
เทคนิคการทำข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา
แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปจำนวน 600 หน้า
ติวสอบก.พ. ภาค ก เป็น คลิปวีดีโอครับ มีคนใจดีเอามาแจก
รวมแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
ตัวอย่างข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
ข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
โจทย์แบบฝึกหัดอนุกรม พร้อมเฉลย
รวมแนวข้อสอบอนุกรม
ชีทแนวข้อสอบ ภาค ก (ก.พ.)
สุดยอด! แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ชุด 2 วิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ทั่วไป 133 หน้า
สุดยอด! แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก (แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมเฉลย
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 (อนุกรม)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6 (การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4 (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3 (ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5 (เงื่อนไขทางภาษา)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 (ภาษาไทย)
แนวข้อสอบภาษาไทย ตอนที่ 1
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7 (แบบทดสอบด้วยตนเอง)
เจาะแนวข้อสอบ ก.พ. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย ชุดพิเศษ 5
เจาะแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป)  วิชาภาษาไทยชุดที่ 3
เจาะข้อสอบ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาไทย ชุดพิเศษ 4
แนวข้อสอบภาค ก (ก.พ.)  ภาษาไทย ชุดพิเศษ 6
เจาะแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย ชุด พิเศษ 2)
เจาะแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก วิชา คณิตศาสตร์ ชุดพิเศษ
เจาะแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาไทย ชุดพิเศษ 7
แนวข้อสอบ ภาค ก. ( แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป )
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป แบบทดสอบภาษาไทย 25 ข้อ
เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดพิเศษ 1 (10 ข้อ)


เครดิต ตลาดงานออนไลน์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ