หน่วยงานที่ลงรับเอกสารแล้ว 4 หน่วยงาน
ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับ : อำเภอเมืองตราด
พุธ 22 เมย. 2552 09:05 น.
รับแล้ว
ผู้รับ : ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
พฤหัสบดี 21 พค. 2552 15:11 น.
ได้รับแล้วค่ะ
ผู้รับ : อำเภอคลองใหญ่
อังคาร 15 พย. 2554 11:20 น.
ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ผู้รับ : สาธารณสุขจังหวัดตราด
ศุกร์ 6 มีค. 2563 16:31 น.
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดตราด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, ฝ่ายอำนวยการ, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 039 511034
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
นายณัฐเกียรติ วีรศิลป์ [พนักงานพัฒนาโปรแกรมฯ]
โทร : 08 4011 5091
MySQL Used 273M