| การ SCAN เอกสาร |
A n a l y z e :
ระบุคำค้น :
เอกสารถึง เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธงเธฑเธ’เธ™เธ˜เธฃเธฃเธกเธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เธ•เธฃเธฒเธ” ที่ยังไม่ตอบรับ จำนวน 1 รายการ
115   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการดำเนินโครงการ "ร่วมใจทำไทยให้สะอาด" สนับสนุนโครงการ Clean up the Word ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  ผู้ส่ง : สนง.จังหวัดตราด_กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ[ ศุกร์ 20 กันยายน 2556 14:00 น. ] ตอบรับ : 0 หน่วยงาน

จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดตราด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, ฝ่ายอำนวยการ, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 039 511034
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
นายณัฐเกียรติ วีรศิลป์ [พนักงานพัฒนาโปรแกรมฯ]
โทร : 08 4011 5091
MySQL Used 273M