ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน

สำนักงานท้องถิ่น จ.ตราด
ส่งเอกสาร | คู่มือฯ | Admin | วิเคราะห์การใช้งาน
วันนี้ เสาร์ 31 ตค. 63 , ยินดีต้อนรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ IP -> 3.89.87.12 โดย Browser -> CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : ec2-3-89-87-12.compute-1.amazonaws.com :: มีเอกสาร "แบบระบุผู้รับ" ที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1461 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7
เรื่อง " ขอข้อมูล GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดิน "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ แบบจัดเก็บข้อมูล GPP อปท. ส่ง ICT.xls
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.ms-excel
  ขนาด 39 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปดูเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : พิเศษ
ลงวันที่ : 30 ตุลาคม 2555
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบจัดเก็บข้อมูล GPP
ข้อความย่อ :
ขอส่งแบบจัดเก็บข้อมูล GPP ปี พ.ศ.2554 เพื่อจัดเก็บและส่งข้อมูลให้สำนักงานคลังจังหวัดตราด ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " ขอข้อมูล GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดิน "
จาก "สำนักงานคลังจังหวัดตราด "
ถึง | ทต.น้ำเชี่ยว | ทต.คลองใหญ่ | ทต.ท่าพริกเนินทราย | ทต.แสนตุ้ง | ทต.เขาสมิง | อบต.หนองเสม็ด | อบต.หนองบอน |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดตราด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, ฝ่ายอำนวยการ, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 039 511034
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
นายณัฐเกียรติ วีรศิลป์ [พนักงานพัฒนาโปรแกรมฯ]
โทร : 08 4011 5091
MySQL Used 273M