ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน

สำนักงานท้องถิ่น จ.ตราด
ส่งเอกสาร | คู่มือฯ | Admin | วิเคราะห์การใช้งาน
วันนี้ อังคาร 29 กย. 63 , ยินดีต้อนรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ IP -> 3.230.119.106 โดย Browser -> CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : ec2-3-230-119-106.compute-1.amazonaws.com :: มีเอกสาร "แบบระบุผู้รับ" ที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1461 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 452
เรื่อง " ขอส่งข้อมูลเพื่อเตรียมนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ 10 "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ กอรมน_30Oct61.pptx
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
  ขนาด 1443 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปดูเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 0014.3/
ลงวันที่ : 29 ตุลาคม 2561
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
ขอนำส่งข้อมูล เพื่อจัดเตรียมนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพลอยแดง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ขอแสดงความนับถือ
จาก :   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
ถึง :   สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อเตรียมนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ 10
จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
ถึง สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดตราด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, ฝ่ายอำนวยการ, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 039 511034
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
นายณัฐเกียรติ วีรศิลป์ [พนักงานพัฒนาโปรแกรมฯ]
โทร : 08 4011 5091
MySQL Used 273M