ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน

สำนักงานท้องถิ่น จ.ตราด
ส่งเอกสาร | คู่มือฯ | Admin | วิเคราะห์การใช้งาน
วันนี้ เสาร์ 31 ตค. 63 , ยินดีต้อนรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ IP -> 3.89.87.12 โดย Browser -> CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : ec2-3-89-87-12.compute-1.amazonaws.com :: มีเอกสาร "แบบระบุผู้รับ" ที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1461 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 3
เรื่อง " การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์พระพุทธเจ้า ฯ มหาธาตุเจดีย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ NEW_pratat.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 6646 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น

ถ้าเครื่องคอมฯของท่านยังไม่ได้ลงโปรแกรม
Download Acrobat reader ตรงนี้แล้วติดตั้งก่อนรับเอกสาร
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปดูเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ที่ตร๐๐๓๐/๑๓๘๓๑
ลงวันที่ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย : สำเนาหนังสือจังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด
ข้อความย่อ :
ด้วยจังหวัดเลย ได้ดำเนินการจัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย์พระพุทธเจ้า ฯ มหาธาตุเจดีย์ ถวายเป็นพระราชกุศล
จาก :   สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
ถึง :   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด , หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางจังหวัดตราด , นายอำเภอทุกอำเภอ , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด , นายกเทศมนตรีเมืองตราด , นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์พระพุทธเจ้า ฯ มหาธาตุเจดีย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จาก กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ถึง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด , หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางจังหวัดตราด , นายอำเภอทุกอำเภอ , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด , นายกเทศมนตรีเมืองตราด , นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดตราด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, ฝ่ายอำนวยการ, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 039 511034
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
นายณัฐเกียรติ วีรศิลป์ [พนักงานพัฒนาโปรแกรมฯ]
โทร : 08 4011 5091
MySQL Used 273M