ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน

สำนักงานท้องถิ่น จ.ตราด
ส่งเอกสาร | คู่มือฯ | Admin | วิเคราะห์การใช้งาน
วันนี้ อาทิตย์ 1 พย. 63 , ยินดีต้อนรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ IP -> 18.207.102.38 โดย Browser -> CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : ec2-18-207-102-38.compute-1.amazonaws.com :: มีเอกสาร "แบบระบุผู้รับ" ที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1461 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 186
เรื่อง " รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ scan0001.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 325. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น

ถ้าเครื่องคอมฯของท่านยังไม่ได้ลงโปรแกรม
Download Acrobat reader ตรงนี้แล้วติดตั้งก่อนรับเอกสาร
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปดูเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ที่ ตร 0003/171
ลงวันที่ : 9 เมษายน 2557
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
จาก :   คลังจังหวัดตราด
ถึง :   หัวหน้าส่วนราชการ
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จาก สำนักงานคลังจังหวัดตราด
ถึง หัวหน้าส่วนราชการ

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดตราด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, ฝ่ายอำนวยการ, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 039 511034
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
นายณัฐเกียรติ วีรศิลป์ [พนักงานพัฒนาโปรแกรมฯ]
โทร : 08 4011 5091
MySQL Used 273M