หน่วยงานที่ลงรับเอกสารแล้ว 26 หน่วยงาน
..
รับแล้ว
ผู้รับ : อบต.สะตอ
รับแล้ว
ผู้รับ : ทต.เขาสมิง
ได้รับเอกสารแล้ว
ผู้รับ : ทต.แหลมงอบ
รับเอกสารแล้ว
รับเอกสารแล้ว
ได้รับหนังสือแล้ว
ผู้รับ : ทม.ตราด
ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับ : ทต.ตะกาง
รับแล้ว
รับ
รับแล้วค่ะ
ผู้รับ : อบต.ไม้รูด
รับแล้ว
ผู้รับ : อบต.เขาสมิง
รับเอกสารแล้วค่ะ
ผู้รับ : อบต.ชำราก
รับแล้ว
ผู้รับ : ทต.แสนตุ้ง
รับแล้ว
รับแล้วค่ะ
ผู้รับ : อบต.แหลมงอบ
::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรม รับส่งเอกสาร โดยใช้ ICT ::: รับแล้ว
รับแล้ว
รับแล้วค่ะ
ผู้รับ : อบต.บางปิด
รับเอกสารแล้ว
ได้รับเอกสารแล้ว
ผู้รับ : อบต.ประณีต
รับแล้ว
รับแล้วค่ะ
รับแล้วค่ะ
ผู้รับ : อบต.ท่ากุ่ม
รับเอกสารแล้ว
ผู้รับ : อบต.แสนตุ้ง
รับเอกสารแล้ว
จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091