ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7684
เรื่อง " ขอส่งรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะมูลฝอย อบต.เกาะหมาก "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ หน.ขอส่งรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะมูลฝอย อบต.เกาะหมาก.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 873. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร74501/510
ลงวันที่ : 28 ก.ค. 59
อ้างถึง : ตร 0023.3/485 ลงวันที่ 26 กค 59
สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะมูลฝอย
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.เกาะหมาก
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอส่งรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะมูลฝอย อบต.เกาะหมาก
จาก อบต.เกาะหมาก
ถึง ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091