ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5851
เรื่อง " ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ใหม่ "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ใหม่.docx
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  ขนาด 774. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 72301/1
ลงวันที่ : 1 ต.ค. 2558
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์
จาก :   อบต.ด่านชุมพล
ถึง :   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และนายก อบต.ทุกแห่ง
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ใหม่
จาก อบต.ด่านชุมพล
ถึง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และนายก อบต.ทุกแห่ง

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091