ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5787
เรื่อง " การเปลี่ยนแปลงที่อยูที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ อบต..doc
  เป็นเอกสารชนิด application/msword
  ขนาด 289. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 72101/ว 111
ลงวันที่ : 14 กันยายน 2558
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.ช้างทูน
ถึง :   ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด , หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราดทุกแห่ง,ท้องถิ่นจังหวัดตราด,นายอำเภอบ่อไร่, นายกเทศมนตรีตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่อยูที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
จาก นายก อบต.ช้างทูน
ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด , หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราดทุกแห่ง,ท้องถิ่นจังหวัดตราด,นายอำเภอบ่อไร่, นายกเทศมนตรีตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091