ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5297
เรื่อง " การประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.ช้างทูน.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 2761 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร ๗๒๑๐๑/ว๐๖๘
ลงวันที่ : ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.ช้างทูน
ถึง :   นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง
จาก อบต.ช้างทูน
ถึง นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091