ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5264
เรื่อง " ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้.docx
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  ขนาด 2404 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : 52701
ลงวันที่ : 29 มิถุนายน 2558
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
จาก :   ทต.หาดเล็ก
ถึง :   นายกเทศมนตรตำบลทุกตำบล นายก อบต. ทุกแห่ง
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง
จาก สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเล็ก
ถึง นายกเทศมนตรตำบลทุกตำบล นายก อบต. ทุกแห่ง

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091