ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 4334
เรื่อง " จุดติดตั้งกล้อง cctv ทต.บ่อพลอย "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ Doc1.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 261. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : 001
ลงวันที่ : 30 ม.ค.58
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
จาก :   ทต.บ่อพลอย
ถึง :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด (คุณยุ้ย)
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง จุดติดตั้งกล้อง cctv ทต.บ่อพลอย
จาก ทต.บ่อพลอย
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด (คุณยุ้ย)

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091