ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน

สำนักงานท้องถิ่น จ.ตราด
ส่งเอกสาร | คู่มือฯ | Admin | วิเคราะห์การใช้งาน
วันนี้ จันทร์ 21 กย. 63 , ยินดีต้อนรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ IP -> 52.3.228.47 โดย Browser -> CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : ec2-52-3-228-47.compute-1.amazonaws.com :: มีเอกสาร "แบบระบุผู้รับ" ที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1461 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย
รับ/ส่งเอกสาร และหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ
   ลำดับที่ 102
เรื่อง :   ขอข้อมูลถังน้ำตามมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์(สตง.)
ถึง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 สิงหาคม 2556, 10:22 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 35 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 6 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 101
เรื่อง :   ขอข้อมูลถังน้ำตามมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์(สตง.)
ถึง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 สิงหาคม 2556, 10:21 น. ]
รับเอกสารครบแล้ว
   ลำดับที่ 100
เรื่อง :   ขอข้อมูลถังน้ำตามมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์(สตง.)
ถึง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 สิงหาคม 2556, 09:51 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 12 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 29 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 99
เรื่อง :   -
ถึง อำเภอเมืองตราด
จาก :   สนง.ท้องถิ่นอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2556, 09:20 น. ]
รับเอกสารครบแล้ว
   ลำดับที่ 98
เรื่อง :   การปฏิืบัีติการให้มีสิ่งปลูกสร้างในอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนประจำจังหวัดตราด
จาก :   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 สิงหาคม 2556, 14:34 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 8 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 97
เรื่อง :   ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2556
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายกเทศมนตรีเมืองตราด
จาก :   สนง.จังหวัดตราด_ฝ่ายอำนวยการ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 สิงหาคม 2556, 09:19 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 9 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 96
เรื่อง :   รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 6/2556
ถึง
จาก :   คลังจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2556, 13:23 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 8 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 21 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 95
ด่วนที่สุด

  แจ้งกำหนดการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม ๒๕๕๖
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด , หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางจังหวัดตราด , นายอำเภอทุกอำเภอ , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด , นายกเทศมนตรีเมืองตราด , นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล
จาก :   สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กรกฏาคม 2556, 11:09 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 14 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 94
เรื่อง :   การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด
 ถึง : คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด
จาก :   ตำรวจภูธรจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 กรกฏาคม 2556, 11:41 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 7 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 93
เรื่อง :   ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ถึง
จาก :   คลังจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กรกฏาคม 2556, 16:15 น. ]
รับเอกสารครบแล้ว
   ลำดับที่ 92
เรื่อง :   ตารางกำหนดการประชุมสำคัญ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรีฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และนายกเทศมตรีเมืองตราด
จาก :   สนง.จังหวัดตราด_ฝ่ายอำนวยการ [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กรกฏาคม 2556, 10:56 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 14 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 91
เรื่อง :   รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการ
จาก :   คลังจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 กรกฏาคม 2556, 13:01 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 28 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 90
เรื่อง :   รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการ
จาก :   คลังจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิถุนายน. 2556, 14:14 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 9 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 89
เรื่อง :   ขอความร่วมมือเปิดรับชมช่องสถานีโทรทัศน์มหาดไทย ณ จุดให้บริการประชาชน
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และนายกเทศมนตรีเมืองตราด
จาก :   สนง.จังหวัดตราด_กลุ่มงานข้อมูลฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน. 2556, 09:40 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 12 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 88
เรื่อง :   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปี 2556
 ถึง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล / นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล
จาก :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 6 มิถุนายน. 2556, 10:59 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 2 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 87
เรื่อง :   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
 ถึง : ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
จาก :   ทต.คลองใหญ่ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2556, 15:02 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 86
เรื่อง :   ขอเชิญร่วมฉลองวัดคิรีวิหารพระอารามหลวง
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด , หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางจังหวัดตราด , นายอำเภอทุกอำเภอ , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด , นายกเทศมนตรีเมืองตราด , นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล
จาก :   สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พฤษภาคม 2556, 09:37 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 31 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 85
เรื่อง :   แจ้งกำหนดการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด , หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางจังหวัดตราด , นายอำเภอทุกอำเภอ , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด , นายกเทศมนตรีเมืองตราด , นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล
จาก :   สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พฤษภาคม 2556, 09:34 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 29 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 84
เรื่อง :   ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคา ๒๕๕๖
 ถึง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บังคับหน่วยฝ่ายทหาร นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร นายกองค์การบริหา
จาก :   สนง.จังหวัดตราด_ฝ่ายอำนวยการ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 พฤษภาคม 2556, 10:23 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 36 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 83
เรื่อง :   ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด
 ถึง : คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด
จาก :   ตำรวจภูธรจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 18 พฤษภาคม 2556, 11:24 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 9 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 82
ด่วนที่สุด

  การสืบหาทรัพย์สิน
 ถึง : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด
จาก :   คลังจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2556, 15:19 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 9 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 81
เรื่อง :   รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 3/2556
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
จาก :   คลังจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2556, 10:59 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 13 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 80
เรื่อง :   การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
จาก :   คลังจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2556, 08:55 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 13 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 79
เรื่อง :   เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
จาก :   คลังจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2556, 16:01 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 32 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 78
เรื่อง :   การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2556
ถึง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
จาก :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พฤษภาคม 2556, 08:55 น. ]
รับเอกสารครบแล้ว
   ลำดับที่ 77
เรื่อง :   การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2556
ผู้ส่ง : กรุณาระบุชื่อหน่วยงานผู้รับด้วย จาก :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พฤษภาคม 2556, 08:54 น. ]
   ลำดับที่ 76
เรื่อง :   การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2556
ถึง
จาก :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พฤษภาคม 2556, 08:52 น. ]
รับเอกสารครบแล้ว
   ลำดับที่ 75
เรื่อง :   แจ้งกำหนดการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด , หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางจังหวัดตราด , นายอำเภอทุกอำเภอ , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด , นายกเทศมนตรีเมืองตราด , นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล
จาก :   สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พฤษภาคม 2556, 10:59 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว :