ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรม รับ/ส่ง เอกสาร
 • รับหรือส่ง ได้พร้อมกันทุกหน่วยงานจากทุกส่วนราชการ ที่ทำงานอยู่ในท้องถิ่นตนเองโดยตรง ที่สามารถใช้ internet ได้ในเวลานั้นทันที, ที่ใดก็ได้
 • ถ้าไม่มีชื่อหน่วยงานใดในฐานข้อมูล แจ้งที่ สำนักงานจังหวัดฯ โดยกลุ่มงานข้อมูลฯ จะเพิ่มข้อมูลให้พร้อมรหัสผ่าน
 • สามารถแก้ไขข้อความได้เองทุกรายการ โดยคลิกที่ ชื่อเจ้าของ ในรายการนั้น
 • การพิจารณาเอกสาร : ใช้ส่งเอกสารหรือไฟล์ชนิด ดิจิตอล ได้เกือบทุกประเภท : การรับเอกสารให้สังเกตุที่นามสกุลของไฟล์ก่อนเปิดเช่น *.pdf, *.doc, *.xls โดยตรวจสอบก่อนว่าในเครื่องคอมฯที่ใช้รับเอกสารได้ติดตั้งโปรแกรมฯ เพื่อรองรับเอกสารแล้วหรือไม่
 • การค้นหาข้อมูล คำที่คุณใช้ค้นหาไม่จำเป็นต้องคีย์ให้ถูกต้องทุกตัวอักษร ก็สามารถใช้ค้นหาได้ ถ้ามีคำนั้นในฐานข้อมูลนี้
 • แนะนำเพิ่มเติม ได้ที่ ร้านดีซีที ผู้ผลิตและวางระบบฐานข้อมูล สำหรับงานราชการ โทร. 0-4011-5091

 • © copy right
  Author : ร้านดีซีที
  โทร.0-4011-5091
  ผู้ผลิตและวางระบบฐานข้อมูลสำหรับงานราชการ และงานธุรกิจ