Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 5
Slide 5
Slide 5
Slide 5
Slide 5

website menu by Css3Menu.com


วันที่ 28 กรกฎาคม 2558


       ซ้อมใหญ่ ณ สถานที่จริง เวลา 13.00 น.


วันที่ 12 สิงหาคม 2558


       ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดทำพิธีแจกเสื้อพระราชทานกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ ศาลา 100 ปีตราดรำลึก จังหวัดตราด เวลา 10.00 น.


วันที่ 16 สิงหาคม 2558


       เปิดกิจกรรมการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 15.00 น.
    โดยเส้นทางปั่นจักรยานจังหวัดตราด กำหนดไว้ 3 ระยะ คือ


    1. ระยะใกล้  ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
      - จุดเริ่มต้น (บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัด/ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก)
      - ตรงไปตามเส้นทางถึงสี่แยกไฟแดง เลี้ยวขวา ไปทางถนนบ้านท่าเรือจ้าง เลี้ยวซ้ายแยกร้านอาหารเฟื่องฟ้า
      - ผ่านสวนรุกขชาติ ผ่านสถานีขนส่งจังหวัดตราด ถึง อบต.วังกระแจะ เลี้ยวซ้าย
      - ผ่านหน้าโลตัสตราด ภึงสามแยกไฟแดง (สามแยกคลองใหญ่) เลี้ยวซ้าย
      - ผ่านร้านข้าวต้มอินเตอร์ ผ่านหน้าโรงพยาบาลตราด เลี้ยวซ้ายแยกโรงพยาบาลตราด ตรงไปตามเส้นทาง ผ่านปั้ม ปตท.ตรงไป
      - ผ่าน บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตรงมายังจุดสิ้นสุด
      - จุดสิ้นสุด ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัด/ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก


    2. ระยะกลาง  ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
      - จุดเริ่มต้น (บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัด/ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก)
      - ตรงไปตามเส้นทางถึงสี่แยกไฟแดง เลี้ยวขวา ไปทางถนนบ้านท่าเรือจ้าง เลี้ยวซ้ายแยกร้านอาหารเฟื่องฟ้า
      - ผ่านสวนรุกขชาติ ผ่านสถานีขนส่งจังหวัดตราด ถึง อบต.วังกระแจะ เลี้ยวซ้าย
      - ผ่านหน้าโลตัสตราด ภึงสามแยกไฟแดง (สามแยกคลองใหญ่) เลี้ยวขวาไปทางถนนสุขุมวิท
      - กลับรถ(ขบวนจักรยาน) บริเวณหน้าแขวงทางหลวงตราด
      - จุดพักรถ(ขบวนจักรยาน) บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดตราด (พักผ่อน/ดื่มน้ำ/ทำกิจกรรมระหว่างพัก/ฯลฯ)
      - ออกเดินทางจากจุดพัก ไปตามถนนสุขุมวิท ถึงสามแยกไฟแดง (สามแยกคลองใหญ่)
      - ผ่านร้านข้าวต้มอินเตอร์ ผ่านหน้าโรงพยาบาลตราด เลี้ยวซ้ายแยกโรงพยาบาลตราด ตรงไปตามเส้นทาง ผ่านปั้ม ปตท.ตรงไป
      - ผ่าน บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตรงมายังจุดสิ้นสุด
      - จุดสิ้นสุด ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัด/ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก


    3. ระยะไกล  ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร
      - จุดเริ่มต้น (บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัด/ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก)
      - ตรงไปตามเส้นทางถึงสี่แยกไฟแดง เลี้ยวขวา ไปทางถนนบ้านท่าเรือจ้าง เลี้ยวซ้ายแยกร้านอาหารเฟื่องฟ้า
      - ผ่านสวนรุกขชาติ ผ่านสถานีขนส่งจังหวัดตราด ถึง อบต.วังกระแจะ เลี้ยวซ้าย
      - ผ่านหน้าโลตัสตราด ภึงสามแยกไฟแดง (สามแยกคลองใหญ่) เลี้ยวขวาไปตามถนนสุขุมวิท
      - ผ่านอำเภอเขาสมิง ผ่านอำเภอขลุง
      - กลับรถ ก่อนถึงแยกอำเภอแหลมสิงห์ ปั่นตรงมาตามเส้นทางถนนสุขุมวิท
      - ผ่านอำเภอขลุง ผ่านอำเภอเขาสมิง ปั่นตรงมาตามเส้นทาง ถึงสามแยกไฟแดง (สามแยกคลองใหญ่)
      - ผ่านร้านข้าวต้มอินเตอร์ ผ่านหน้าโรงพยาบาลตราด เลี้ยวซ้ายแยกโรงพยาบาลตราด ตรงไปตามเส้นทาง ผ่านปั้ม ปตท.ตรงไป
      - ผ่าน บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตรงมายังจุดสิ้นสุด
      - จุดสิ้นสุด ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัด/ศาลา 100 ปี ตราดรำลึกTop