Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 11
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 17
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 23
Slide 25
Slide 26
Slide 28
     เสื้อ
พระราชทานเข็มกลัดที่ระลึก
พระราชทานสายรัดข้อมือ
พระราชทานน้ำดื่ม
พระราชทาน
2 - 10 พฤศจิกายน 2558      -   รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad

21 พฤศจิกายน 2558      -   วันซ่อมใหญ่กิจกรรม Bike For Dad จังหวัดตราด

29 พฤศจิกายน 2558      -   วันซ่อมใหญ่ ครั้งที่ 2 กิจกรรม Bike For Dad จังหวัดตราด

5 ธันวาคม 2558      -   ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมอบเสื้อให้ผู้ปั่นจักรยาน

11 ธันวาคม 2558      -   เวลา 15.00 น. เริ่มกิจกรรม "Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ"
* หนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัด จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม Bike For Dad (ฉบับใหม่)


     - ไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ขนาด 4 x 3 เมตร)
     - แบบรายงานการจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ* คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 2505/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดตราด

แผนที่เส้นทางปั่นจักรยาน "สิริมงคลของจังหวัด" (ระยะ 5 กิโลเมตร) (Click ที่ภาพเพื่อขยาย) / แบบ PDF Ver.

แผนที่เส้นทางปั่นจักรยาน "สิริมงคลของจังหวัด" (ระยะ 9 กิโลเมตร) (Click ที่ภาพเพื่อขยาย) / แบบ PDF Ver.

แผนที่เส้นทางปั่นจักรยาน "สิริมงคลของจังหวัด" (ระยะ 29 กิโลเมตร) (Click ที่ภาพเพื่อขยาย) / แบบ PDF Ver.

แผนที่เส้นทางปั่นจักรยาน "สิริมงคลของจังหวัด" (ระยะ 129 กิโลเมตร) (Click ที่ภาพเพื่อขยาย) / แบบ PDF Ver.

บริเวณด่านบ้านท่าจอดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด

ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Bike For Dad จังหวัดตราด ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558ภาพการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2558ภาพบรรยากาศการลงทะเบียนภาพการประชุมเตรียมความพร้อมการซ้อมปั่นจักรยาน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558ภาพการสำรวจเส้นทาง/ซ้อมปั่นจักรยานตามเส้นทางสิริมงคลจังหวัดตราด ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558ภาพการสำรวจเส้นทาง/ซ้อมปั่นจักรยานตามเส้นทางสิริมงคลจังหวัดตราด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558ภาพพิธีมอบเสื้อ เข็มกลัด และสายรัดข้อมือพระราชทาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราดภาพกิจกรรม Bike For Dad จังหวัดตราดTop